About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Employment Information

SBSI - Chuyên Viên Môi Giới Chứng Khoán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Securities , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 1 Tr - 3 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh