language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

SBSI - CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS
Updated: 18/02/2020

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 3 - 5 Years

  Salary: -

 • Industry: Securities, Finance / Investment

  Deadline to apply: 31/03/2020

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Theo dõi thông tin kinh tế, tài chính, chính sách vĩ mô, đánh giá mức độ ảnh hưởng thị trường, update thông tin DN, phân tích đánh giá tác động thông tin tới giá CP.

2. Phân tích, đánh giá rủi ro của các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động kinh doanh và quy trình của Công ty.

3. Vận hành hệ thống kiểm soát rủi ro đối với tất cả các mảng chứng khoán, đề xuất các giải pháp để cải tiến quy trình kiểm soát rủi ro.

4. Lập và gửi báo Báo cáo tuân thủ Margin UBCKNN, HSX và HNX.

5. Thẩm định cho vay (dư nợ, tỷ lệ cho vay, lãi suất,…), vận hành cho vay (theo dõi biến động dư nợ, tỷ lệ của khách hàng,…).

6. Phân tích, đánh giá định kỳ và theo yêu cầu việc thực hiện chính sách quản trị rủi ro và đề xuất điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường và chiến lược kinh doanh.

7. Thực hiện cài đặt và kiểm soát các tham số sản phẩm theo nội dung được phê duyệt;

8. Kiểm soát tỷ lệ tài khoản, các khoản giải ngân, thu nợ, tài sản đảm bảo, nợ đến hạn, quá hạn, liên hệ khách hàng và thực hiện các biện pháp xử lý (nếu cần) theo quy định;

9. Kiểm soát các báo cáo quản trị vận hành;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo công ty.

Job Requirement

1.      Trình độ/ Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên Chuyên ngành: Tài chính, chứng khoán, kế toán

2.      Số năm kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 3 năm làm việc tại các công ty chứng khoán.

         Số năm kinh nghiệm ở vị trí/đặc thù công việc tương đồng: 02 năm trở lên.

3.      Vi tính: Thành thạo các phần mềm tin học phục vụ cho công việc.

4.      Tuổi: < 35                                   

5.      Năng lực Chuyên môn:

-        Hiểu và nắm vững các quy định của Luật Chứng khoán, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và hoạt động của Công ty Chứng khoán;

-        Hiểu biết về chứng khoán và thị trường chứng khoán, có khả năng phân tích BCTC Doanh nghiệp.

-        Sử dụng thành thạo Exel hoặc các công cụ định lượng khác trong phân tích rủi ro thị trường

-        Có nguyên tắc làm việc phù hợp;

6.      Năng lực Quản lý:

-        Kỹ năng lập kế hoạch sắp xếp và phân bổ công việc hợp lý;

-        Kỹ năng quản lý thời gian;

7.      Khác:

-        Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan;

-        Có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc dưới áp lực cao;

-        Kỹ năng tương tác, giao tiếp, xử lý công việc tốt;

-        Có khả năng bao quát, phân tích dữ liệu, tổng hợp và giải quyết vấn đề;

-        Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

-        Có định hướng làm việc lâu dài, gắn bó và ổn định với Công ty.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

https://sbsi.vn/vi-vn/ve-sbsi/bai-viet/ve-sbsc/co-hoi-nghe-nghiep/E3
Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) Là một trong những công ty chứng khoán uy tín trên thị trường và được khách hàng tin cậy Thành...Detail

Similar jobs

SBSI - CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Employment Information

SBSI - CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO

Location