About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Employment Information

SBSI - PHÓ PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Securities , Finance / Investment
Experience 3 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 35 Tr - 70 Tr VND

  • Ha Noi

First Alliances

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ha Noi

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ha Noi | Vinh Phuc | Binh Dinh