About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Employment Information

SBSI - TRƯỞNG PHÒNG MÔI GIỚI

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Securities , Finance / Investment
Experience 2 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Hai Phong

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ REMY VIỆT NAM (REMYTECH)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ha Noi | Vinh Phuc | Binh Dinh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tiêu Điểm

$ Over 9 Tr VND

  • Ha Noi