language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

SCM Planning Analyst

KFC Vietnam
Updated: 27/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Lập kế hoạch nhập kho cho toàn bộ hàng Drygoods, Wetgoods, thiết bị, linh kiện nhập khẩu & trong nước trong hệ thống
 2. Nhận & tổng hợp các CTKM của MKT, phối hợp với các bộ phận liên quan lên kế hoạch, theo dõi và đưa ra cảnh báo về nguyên vật liệu liên quan để CTKM của MKT.
 3. Tổng hợp báo cáo tồn kho trong hệ thống, kiểm soát hàng tồn kho, hàng chậm luân chuyển, mặt hàng sắp hết hạn sử dụng trong kho.
 4. Tạo đề nghị nhập hàng, theo dõi tiến độ cung ứng, đưa ra phương án giải quyết khi có sự cố cung ứng.

Các công việc khác theo điều động của HOD

Thời gian làm việc: từ 8h30 đến 17h30, Thứ Hai đến Thứ Sáu

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

- 2-3 năm chuỗi cung ứng, kế hoạch, logistic hoặc liên quan.

- Phân tích, hệ thống, giao tiếp, làm việc theo nhóm, có kiến thức về hệ thống ERP (SAP, Oracle,…). Đặc biệt thành thạo phần mềm Microsoft Excel.

- Chấp nhận đi công tác

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

KFC Vietnam

www.kfcvietnam.com.vn
With over 20 years of building and developing Kentucky Fried Chicken restaurants in Vietnam under the global standard of Yum! International, KFC Vietnam is...Detail

SCM Planning Analyst

KFC Vietnam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

KFC Vietnam

Employment Information

SCM Planning Analyst

Location