About us

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình

Employment Information

Secretary - Public Bank Tanbinh

Job level Entry Level
Salary $ 350 - 500 USD
Deadline to apply 11/07/2021
Industry Administrative / Clerical , Human Resources , Banking

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình

$ 7,7 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Phước Long

$ 7,7 Mil - 8,8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Mil - 15,4 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID)

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam - CN Tân Bình

$ 7,7 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi