About us

Sơn Kim Retail

Employment Information

Secretary to CEO

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 09/07/2021
Industry Retail / Wholesale , Administrative / Clerical , Interpreter/ Translator
Experience 2 - 5 Years

Công Ty TNHH TNI KING COFFEE

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

$ 30 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Vascara Group

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Việt An

$ 15 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THÁI CÔNG VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình

$ 7,7 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Manpower Việt Nam

$ 198 Mil - 264 Mil VND

  • Ho Chi Minh