language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Security Policy & Training Specialist - Chuyên Viên Chính Sách Và Huấn Luyện An Ninh

Công ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam
Updated: 19/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

 • Maintain all Security training material (group version)
 • Support Group security head to make security policy
 • Maintain all security related SOP & forms
 • Prepare and update security training materials every quarter
 • Follow the instrction of Group Security Lead to edit group security policy
 • To design and prepare caution signa and posters to post at necessary areas
 • Maintain Senior leader training record and update to Group Security Lead every month
 • Check the stock of consumables, submit PO when necessary
 • Arrange car for department collegue and department head when they need
 • Prepare HR related document for department: Hiring, leave application form.
 • Receive monthly payroll from HR

-----------------------------------

 • Duy trì tất cả các tài liệu huấn luyện an ninh (phiên bản tập đoàn)
 • Hỗ trợ giám đốc an ninh tập đoàn thiết lập các chính sách an ninh
 • Duy trì tất cả mẫu và tài liệu an ninh liên quan
 • Chuẩn bị và cập nhật tài liệu huấn luyện an ninh mỗi quý
 • Tuân theo sự hướng dẫn của Giám đốc An Ninh Tập Đoàn để chỉnh sửa chính sách an ninh cho tập đoàn
 • Thiết kế và chuẩn bị các biển báo và áp phích để dán khi cần thiết cần thiết
 • Duy trì và cập nhật tình hình huấn luyện các cấp quán lý cho giám đốc An Ninh Tập Đoàn
 • Kiểm tra tồn kho tiêu hao, gửi đơn đặt mua khi cần thiết
 • Sắp xếp xe cho đồng nghiệp và chủ quản khi cần
 • Chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến nhân sự: tuyển dụng, đơn nghỉ phép. Nhận bảng lương hàng tháng cho bộ phận.

Job Requirement

Education:

 • University with related major business management, Finance, English…

Experience:

 • At least 1 year experience in Product Security, Information Security or Genaral Security.
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An Ninh Sản Phẩm, An Ninh Thông Tin hay An Ninh

Knowledge:

 • Nike PSMS
 • Shoes factory process, process flow chart / Quy trình công ty giày, lưu trình.

Skills

 • Good English communication / Giao tiếp tiếng anh tốt
 • Office sofware: Word, Excel, Power point / Phần mềm văn phòng: Word, Excel, Power point
 • Issue analysis skill and independent thinking / Kỹ năng phân tích vấn đề và suy nghĩ độc lập

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

http://www.chingluh.comCompany size: 20.000-49.999
Ching Luh Group was established in 1969 by our founder, Mr. Su Ching Luh. Since it’s founding almost 50 years ago, Ching Luh has established itself as one...Detail
Job tags / Skills: Policy Specialist

Similar jobs

Security Policy & Training Specialist - Chuyên Viên Chính Sách Và Huấn Luyện An Ninh

Công ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts