About us

CÔNG TY TNHH HẠNH PHÚC VI NA

Employment Information

Senior Account Executive

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 500 - 1.000 USD
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Marketing , Advertising / PR / Communications
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY TNHH UNIVERSE MEDIA VIETNAM

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 13 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tiếp Thị Truyền Thông DO - Do. Marketing

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Jolen Consulting Company Limited

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG NBN

$ Over 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

KAY EVENT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MẠNG LƯỚI THÔNG MINH

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

KAY EVENT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Seni Art

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Zoe Events - Công ty TNHH Đinh Đan

$ 13 Tr - 17 Tr VND

  • Ho Chi Minh