language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Senior Accountant [Urgent]

Công ty TNHH Xây Dựng Konoike
Updated: 19/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

· Kế toán phải thu, phải trả với khách hàng và nhà cung cấp

· Tính và thanh toán lương, BHXH cho người lao độnng

· Đăng ký MST, giảm trừ, tính và nộp thuế TNCN (PIT) cho người lao động Việt Nam và Nhật Bản

· Kiểm tra hợp đồng với chủ đầu tư và thầu phụ

· Xuất hoá đơn và hồ sơ thanh toán cho Chủ đầu tư

· Kiểm tra hoá đơn đầu vào của thầu phụ và nhà cung cấp

· Lên tờ khai và nộp thuế GTGT (VAT), thuế TNCN (PIT) hàng quý

· Tính và nộp thuế nhà thầu (CIT)

· Quyết toán thuế TNCN, thuế nhà thầu hàng năm

· Lập báo cáo tài chính năm và làm việc với cơ quan thuế khi hoàn thuế GTGT hoặc đóng dự án.

*** Please send a detailed CV by English only.

Job Requirement

 • Education: Bachelor degree major in Accounting / Finance, Business or a related field
 • Experience: 3-5 years’ experience as Accountant
 • English: Can communicate in English
 • Starting working as soon as possible
 • Proficiency in MS Office
 • Good attitude, self-motivated, and ability to work well individually as well as in teams.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Xây Dựng Konoike

http://www.konoike.co.jp/Company size: Ít hơn 10
Since its establishment, Konoike Construction Company Ltd. has advanced with social development for the period of more than 140 years in Japan. We, Konoike...Detail

Senior Accountant [Urgent]

Công ty TNHH Xây Dựng Konoike

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts