About us

First Alliances

Employment Information

Senior Auditor -

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 19,000,000 VND
Deadline to apply 11/02/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 - 3 Years

Location

First Alliances

$ 15 Tr - 19 Tr VND

  • Ha Noi

Talent Trader Vietnam

$ 19,8 Tr - 30,8 Tr VND

  • Ha Noi

Chi Nhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Lê Mây tại Hà Nội

$ 18 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi

BellSystem24-Hoa Sao

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần AZB

$ 18 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

First Alliances

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TELE247 GLOBAL

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Syno VietNam

$ 19,8 Tr - 44 Tr VND

  • Ha Noi