FE CREDIT

Senior Credit Reporting Specialist

FE CREDIT
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  31/08/2023

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

OBJECTIVES

 • Đảm bảo quản lý chất lượng rủi ro tín dụng danh mục đầu tư và đạt được các mục tiêu của tổ chức

KEY RESPONSIBILITIES

 • Phối hợp cùng các đơn vị liên quan về trích xuất dữ liệu và đảm bảo chất lượng dữ liệu cho việc sử dụng trong việc phát triển các báo cáo rủi ro tín dụng
 • Thực hiện các báo cáo đột xuất sử dụng nội bộ cho việc quản trị rủi ro và báo cáo cho UB QL&XLRR/ Ban Giám Đốc/ Hội Đồng Thành Viên
 • Hỗ trợ chuẩn bị các yêu cầu thông tin về rủi ro tín dụng và chất lượng danh mục bởi các đối tác bên ngoài như nhà đầu tư, các công ty xếp hạng, …
 • Hỗ trợ các báo cáo hằng ngày, hằng tuần và/ hoặc hằng tháng về chất lượng thẩm định, ảnh hưởng của thu hồi nợ lên chất danh mục, chất lượng sản phẩm/ danh mục, rủi ro tín dụng và trích lập dự phòng, báo cáo theo tháng, …
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Nhóm

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, khoa học máy tính, toán, thống kê hoặc các ngành tương tự
 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, ưu tiên làm việc trong ngành tài chính ngân hàng
 • Có kiến thức vững chắc về quản trị rủi ro và rủi ro tín dụng
 • Có khả năng thực hiện các phân tích thống kê và làm mô hình
 • Thành thạo SQL Oracle
 • Thành thạo sử dụng Excel để thực hiện phân tích, hiểu biết về các yếu tô rủi ro và hệ thống MIS trong ngân hàng là một lợi thế
 • Biết cách thực hiện dự đoán tỷ lệ thất thoát, nợ xấu, tỷ lệ thu hồi

More Information

 • Age: Unlimited
 • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job