language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Senior HR Manager - SWH

Tập Đoàn Sun Group
Updated: 06/02/2019

Employment Information

 • Work location: Da Nang

  Job level:

 • Experience: 8 - 12 Years

  Salary:

 • Industry: Human Resources

  Deadline to apply: 07/03/2019

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

+ Định kỳ rà soát và đề xuất sơ đồ tổ chức, định biên trong phạm vi phụ trách đảm bảo cơ cấu tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng hoạt động kinh doanh vận hành trong từng thời kỳ
+ Lập & kiểm soát ngân sách nhân sự trong phạm vi phụ trách đảm bảo tuân thủ kế hoạch kinh dochị và các định mức hiệu quả chi phí nhân sự.
+ Bám sát tình hình hoạt động kinh doanh, vận hành để nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhân sự phù hợp cho Khối/ Chuỗi mình phụ trách.
+ Triển khai và kiểm soát công tác truyền thông về chính sách nhân sự theo định hướng của Công ty
+ Kiểm soát các vấn đề liên quan đến thủ tục và quan hệ lao động (tiếp đón CBNV mới, giải đáp các thắc mắc về chế độ, chính sách, nội quy lao động, giải quyết các khiếu nại về kỷ luật, sa thải, chấm dứt HĐLĐ trước hạn,…)
+ Triển khai xây dựng lộ trình phát triển theo từng chức danh CBLĐ trong phạm vi phụ trách, kiểm soát việc triển khai thực hiện tới từng cá nhân.
+ Phối hợp triển khai các hoạt động phong trào, hoạt động đào tạo, gắn kết, phát triển văn hóa tại cơ sở trong phạm vi phụ trách.
+ Thủ tục nhân sự:
Tổ chức và kiểm soát thưc hiện các thủ tục nhân sự theo quy định của Nhà Nước, Tập đoàn và Công ty trong phạm vi phu trách (các thủ tục liên quan đến hợp đồng lao động, hợp đồng học việc/ thử việc, điều chuyển bổ nhiệm/ miễn nhiệm chức vụ, điều chỉnh thu nhập, chấm dứt HĐLĐ, khen thưởng kỷ luật, các chế độ phuc lợi, tính lương, thưởng và các khoản thu nhập khác, các thủ tục về thuế TNCN, công đoàn, bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm sức khỏe,…
Quản trị hệ thống dữ liệu nhân sự trên phần mềm và hồ sơ bản cứng.
Thực hiện các báo cáo nhân sự theo định kỳ và theo yêu cầu của Nhà nước, công ty và tập đoàn
Đại diện của Công ty làm việc với các cơ quan quản lý lao động trong các vấn đề liên quan đến QTNS (theo phân công)
+ Tuyển dụng:
Kiểm soát kết quả hoạt động tuyển dụng và tiến đọ theo kế hoạch
Quản lý hệ thống dữ liệu ứng viên (nội bộ và bên ngoài) đảm bảo Công ty luôn có nguồn ứng viên đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng kịp thời hiệu quả nhu cầu cung ứng nhân sự.

+ Đào tạo:

Phối hợp cùng Phòng đào tạo tập đoàn lên các kế hoạch đào tạo cho toàn bộ CBNV công ty đảm bảo đáp ứng như câu ngày càng cao về Dịch vụ khách khàng.

Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài nâng cao chất lượng nhân sự

Job Requirement

+ Có kinh nghiệm trong ngành Nhân sự từ 8 năm trở lên; có kinh nghiệm với vị trí Trưởng phòng Nhân sự tối thiểu 3 năm ở vị trí Trưởng phòng Nhân sự/Phó GD nhân sự ở các công ty có quy lớn 400 nhân sự.
+ Có khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng
+ Có khả năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông
+ Có thể làm việc dưới áp lực cao, khả thích nghi với môi trường văn hóa đa dạng

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 35 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tập Đoàn Sun Group

http://sungroup.com.vn/vie/
Được thành lập năm 2007, Sun Group hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng. Là một doanh nghiệp trẻ tại Việt nam hoạt...Detail

Senior HR Manager - SWH

Tập Đoàn Sun Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts