language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Senior Internal Auditor - Kiểm Toán Nội Bộ

FIPB Group Of Companies In VN
Updated: 14/03/2019

Employment Information

Job Description

Position: Internal Audit SENIOR With 3 Years Experience - Kiểm Toán Nội Bộ

 • Reporting to the Group Internal Audit Manager in VN
 • Jobs are assigned by Group Internal Audit Manager
 • Detailed job description will be discussed during the interview

----------------------------------------

 • Báo cáo với Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ của Tập đoàn tại VN
 • Nhiệm vụ được phân công bởi Trưởng phòng Kiểm toán nội bộộ của Tập đoàn
 • Mô tả công việc chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn

Job Requirement

 • Bachelor/College in major of Finance– Accounting, Auditing
 • At least 3 years of experience in the same position or relevant position. Preferably the candidates have the auditing experience and working in foreign invested company.
 • Understand the current tax policy and Vietnamese accounting standard as well as IAS.
 • Know to use the accounting software especially Lemon 3.
 • Fluent in English and computer applications
 • Good communication, good management skill, independently working ability.
 • Self-starter, strong leadership and organizational skills.

---------------------------------

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán, phân tích tài chính hoặc vị trí liên quan. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm toán, phân tích tài chính và làm việc tại các công ty nước ngoài.
 • Am hiểu chính sách thuế và hệ thống kế toán Việt Nam cũng như IAS.
 • Biết sử dụng phần mềm kế toán, đặc biệt là Lemon 3.
 • Anh Văn lưu loát, vi tính thành thạo.
 • Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập.
 • Chủ động, quan hệ tốt và có kỹ năng tổ chức.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 27 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

FIPB Group Of Companies In VN

Tập đoàn FIPB tại Việt Nam là tập hợp các Công ty thành viên đã và đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm...Detail
Job tags / Skills:CPA

Senior Internal Auditor - Kiểm Toán Nội Bộ

FIPB Group Of Companies In VN

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts