About us

Công ty Cổ phần CNTT TP Entertainment

Employment Information

Senior IOS Developer

Job level Manager
Salary $ 25,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 15/04/2023
Industry IT - Software
Experience 2 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC JAXTINA

$ 25 Mil - 45 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC FUTURELANG

$ 20 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC FUTURELANG

$ 20 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS

$ Competitive

  • Ha Noi

Esoft

$ 33 Mil - 55 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Công nghệ Medici

$ Competitive

  • Ha Noi

TECHCOMBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH LA VIE

$ Competitive

  • Ha Noi

Esoft

$ 22 Mil - 44 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Blueseed

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi