Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Senior Legal Executive

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ
Updated: 13/12/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Trách nhiệm chuyên môn/ Functional Responsibilities

 • Tư vấn pháp luật phục vụ hoạt động của Bệnh viện;
 • Thực hiện hoặc hướng dẫn thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan;
 • Tư vấn, soát xét tính pháp lý hợp đồng và các văn bản liên quan;
 • Tham gia xây dựng, thẩm định các văn bản, quy định, quy trình;
 • Cập nhật các quy định pháp luật mới có liên quan đến hoạt động của Bệnh viện, tư vấn kiến nghị cho bộ phận nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý có liên quan;
 • Phổ biến pháp luật và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật;
 • Giải quyết bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Quản lý và thực hiện các hồ sơ pháp lý của Bệnh viện, giấy phép hoạt động của Bệnh viện và chi nhánh, các giấy phép chuyên khoa…;
 • Phối hợp với Trưởng phòng Tiền lượng xây dựng qui chế, nội qui, thỏa ước…;
 • Tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo và đại diện Bệnh viện tại tòa khi cần thiết;
 • Phối hợp với đơn vị tư vấn luật bên ngoài khi có yêu cầu;
 • Phục vụ công tác tiếp đoàn thanh tra, kiểm tra theo định kỳ, đột xuất.

Trách nhiệm khác/ Other Responsibilities

 • Tham dự những chương trình đào tạo, phát triển năng lực của bệnh viện
 • Phối hợp với giám đốc HC-NS trong các công tác được phân công từng thời điểm.

Job Requirement

 1. Trình độ Đại học chuyên ngành luật ưu tiên cao học
 2. Có chứng chỉ hành nghề luật sư là 1 lợi thế
 3. Kinh nghiệm ít nhất 3 năm công tác pháp lý nội bộ hoặc 5 năm trong văn phòng luật sư.
 4. Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế/ bệnh viện

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

http://www.hoanmy.com/Company size: 5000
Giới thiệu chung về Hoàn Mỹ Được hình thành và phát triển từ năm 1997, đến nay, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ là tập đoàn y tế tư nhân lớn nhất Việt Nam với hệ...Detail
Job tags / Skills:Senior Legal Executive

People who applied to this job also applied to:

Senior Legal Executive

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts