language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Senior Maintenance Executive

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)
Updated: 25/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Collecting and scheduling all the related documents and data related to the building systems.

Thu thập, thống kê hồ sơ liên quan đến hệ thống kỹ thuật Tòa nhà.

2. Survey and assess the status and condition of the building systems, conduct the report of the result of survey.

Khảo sát, đánh giá hiện trạng của các hệ thống kỹ thuật trong Tòa nhà, lập báo cáo đánh giá chi tiết hiện trạng hệ thống kỹ thuật và các đề xuất xử lý, cải thiện hệ thống.

3. Conduct the comprehensive the operation and maintenance plan.

Lập phương án vận hành, bảo trì tổng hợp.

4. Conduct the detail maintenance and operation plan for each building system.

Lập phương án vận hành bảo trì của từng hệ thống riêng lẽ trong Tòa nhà.

5. Develop the detail maintenance plan for each building system, building equipment and facilities and correspondence form and checklist.

Lập các kế hoạch bảo trì chi tiết cho từng hệ thống, thiết bị và các form mẫu kiểm tra tương ứng.

6. Training and guiding the technical team how to operate and maintain the systems as per the plan.

Đào tạo, hướng dẫn đội ngũ kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống theo đề cương, kế hoạch.

7. Supervise and check the work and monitor the performance of technical team.

Giám sát, hướng dẫn, kiểm tra công việc đội ngũ kỹ thuật.

8. Handling the occurred incident if any.

Hỗ trợ, hướng dẫn xử lý sự cố nếu có.

9. Conduct the risk assessment report and recommend the prevention plan.

Lập báo các rủi ro và kiến nghị các biện pháp ngăn ngừa lien quan đến hệ thống kỹ thuật.

10. Prepare the procurement plan, list of spare part and recommend the suppliers.

Lên các kế hoạch mua sắm vật tư dự phòng và kiến nghị các nhà cung cấp.

11. Work with maintenance suppliers to ensure the service quality, continue supervise and report the work of service suppliers to ensure the consistency performance of the suppliers.

Làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ bảo trì cho Tòa nhà Giám sát và báo cáo công việc của các nhà thầu bảo trì.

12. Planning the improvement plan to enhance the operation of building system.

Lên các kế hoạch nâng cấp, cải thiện hệ thống của Tòa nhà.

13. Quản lý Tài sản của Tòa nhà.

Managing the building facilities.

Job Requirement

 • Preferably MEP Engineer / Certificate Apartment Building Operation and Maintenance.
 • At least 05 years experience in maintenance, MEP.
 • Computer literate. Good command in Vietnamese and English.
 • Leadership, able to work independently, hardworking, initiative.

----------------------------------------------

 • Ưu Tiên tốt nghiệp chuyên ngành MEP/ Chứng chỉ Quản lý vận hành chung cư.
 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong ngành bảo trì, MEP.
 • Vi tính văn phòng. Giỏi tiếng Việt và Anh.
 • Khả năng lãnh đạo, làm việc độc lập, chăm chỉ, nhạy bén.

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

https://gamudaland.com.vn/Company size: 300-400
Established in 1995, Gamuda Land is the property development arm of Gamuda Berhad, one of the the leading engineering, construction and infrastructure...Detail

People who applied to this job also applied to:

Senior Maintenance Executive

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts