language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Senior Marketing Executive

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)
Updated: 17/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Support Manager, Deputy Manager to develop the strategic marketing plan for the product line as well as the development of marketing programs for Real Estate Project of Gamuda Land.

Hỗ trợ Trưng, Phó Phòng Marketing để phát triển chiến lược tiếp thị cho dòng sản phẩm cũng như phát triển các chương trình tiếp thị cho Dự án Bất động sản của Gamuda Land.

2. Formulate and develop marketing strategy marketing for product launching.

Xây dựng và phát triển kế hoạch hoạt động tiếp thị để ra mắt sản phẩm.

3. Prepare quarterly, monthly market reviews and align with performance unit reporting needs.

Sáng tạo và quảng bá nhận thức về thương hiệu và sản phẩm của Công ty.

4. Develop and nurture a high-performing marketing team to enable the team to execute and deliver company objective.

Phát triển đội ngũ nhân viên tiếp thị có chuyên môn cả để nhóm có thể đảm nhiệm và thực hiện mục tiêu của công ty.

5. Any other duties that will be assigned from time to time by the management.

Các nhiệm vụ khác được Ban giám đốc phân công tùy thời điểm.

Job Requirement

Degree in Marketing, Business, Research.

Working experience at real estate developer is preferable.

Good knowledge of local real estate market. Good communication skills with internal and external stakeholders.

Able to work independently, hardworking, initiative and able to interact with all staff.

Good at communication, presentation, negotiation skills.

Good at report and analysis skills.  

Capable to work effectively as a team-player and a leader.

--------------------------------------------------

Bằng cấp về Marketing, Kinh doanh, Nghiên cứu thị trường.

Có kinh nghiệm về lĩnh vực phát triển bất động sản.

Có kiến thức về thị trường bất động sản.

Kỹ năng giao tiếp tốt với các bên liên quan bên trong và bên ngoài.

Có khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ, nhạy bén và có khả năng tương tác với toàn nhân viên.

Giao tiếp tốt, thuyết trình, kỹ năng thương lượng.

Kỹ năng tốt về báo cáo và phân tích.

Có khả năng làm việc hiệu quả với tư cách là một đội nhóm và lãnh đạo.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

https://gamudaland.com.vn/Company size: 300-400
Established in 1995, Gamuda Land is the property development arm of Gamuda Berhad, one of the the leading engineering, construction and infrastructure...Detail

People who applied to this job also applied to:

Senior Marketing Executive

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts