About us

FPT Software

Employment Information

Senior .NET Developer – Signing Bonus Up To 30M

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 28/08/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 5 - 8 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 25 Tr - 33 Tr VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 15 Tr - 28 Tr VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 15 Tr - 28 Tr VND

  • Ha Noi

First Alliances

$ 15 Tr - 45 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Nền Tảng

$ 15,4 Tr - 24,2 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

First Alliances

$ 12 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

$ Under 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

$ Under 25 Tr VND

  • Ha Noi