About us

Bosch Vietnam Co., Ltd.

Employment Information

Senior .NET Full Stack Developer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 05/07/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive
Experience 3 - 4 Years

East West Industries Vietnam LLC.

$ Competitive

  • Binh Duong | Dong Nai | Ho Chi Minh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cự Thành

$ Competitive

  • Dong Nai

Action Composites Hightech Industries

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Dong Nai

SCHAEFFLER VIETNAM CO., LTD

$ Competitive

  • Dong Nai

Action Composites Hightech Industries

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Red Bull (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Dong Nai

ON Semiconductor Vietnam Co., Ltd.

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty TNHH Dae Myung Chemical Việt Nam

$ Competitive

  • Dong Nai