About us

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Employment Information

SENIOR NODEJS DEVELOPER (UPTO 3000)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 20,000,000 - 50,000,000 VND
Deadline to apply 15/05/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTA TEK

$ 12 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

$ 18 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

$ 20 Mil - 45 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ACY VIỆT NAM

$ 10 Mil - 23 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom)

$ 13 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH AZOOM VIETNAM INC.

$ 12 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

PERSOLKELLY Vietnam

$ 33 Mil - 39,6 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 13 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ MSIG Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 37,4 Mil - 44 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Ninh