language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Senior Operation Executive

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)
Updated: 13/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Facilities Management.

 • Maintain 5-star standard facilities through auditing, feedback and reporting.
 • Ensure maintenance checks are conducted and issues handled in a timely manner.
 • Conduct and report stock take of supplies and products.

----------------------------------

 • Duy trì trang thiết bị chuẩn 5 sao thông qua việc kiểm tra, phản hồi và báo cáo.
 • Đảm bảo kiểm tra việc bảo dưỡng trang thiết bị và giải quyết vấn đề kịp thời.
 • Tiến hành và báo cáo việc lấy hàng hóa và vật tư.

2. SOP and Member Service

 • Control the day-to-day operations of the venue within the policies and guidelines set forth by the company.
 • Respond to customer service needs to provide the highest standards of service.
 • Achieve Club efficiencies by proposing Policy and Procedural improvement.
 • Ensure procedures and systems are practiced within the scope/requirement of the Company.

---------------------------------------

 • Kiểm soát hằng ngày về các quy định và hướng dẫn được ban hành bởi công ty.
 • Đáp ứng nhu cầu khách hàng thông qua việc cung cấp dịch vụ cao cấp.
 • Nâng cao hiệu quả của Câu Lạc Bộ bằng cách đóng góp cho sự cải tiến về quy trình của Câu Lạc Bộ.
 • Đảm bảo các thủ tục và hệ thống được thực hiện theo yêu cầu của Công ty.

3. Cost and Budgetary Management

 • Control Profit & Loss by following cash control/security procedures, maintaining inventory, managing labor, reviewing financial reports and taking appropriate actions to include maintaining appropriate stock.
 • Discuss budgetary needs with Manager for more efficient control.
 • Propose and initiate ideas to do more with less – without lowering service standards.

----------------------------------------------

 • Kiểm soát lợi nhuận bằng cách tuân thủ các quy trình kiểm soát, duy trì kiểm kê, quản lý lao động, rà soát báo cáo tài chính và thực hiện các hành động phù hợp để duy trì nguồn hàng phù hợp.
 • Thảo luận các nhu cầu ngân sách với Quản lý để kiểm soát hiệu quả hơn.
 • Đề xuất và đưa những ý tưởng để tạo hiệu quả cao mà không làm giảm các tiêu chuẩn dịch vụ.

4. Cooperation Management

 • Assist the Deputy Manager of Club in the management of third-party vendor contracts and their operation.

--------------------------------------------------

 • Hỗ trợ Phó Quản lý Câu lạc bộ trong việc quản lý các hợp đồng bên thứ ba và mọi hoạt động của họ

5. Team Development

 • Train, supervise and motivate; take disciplinary action team members when necessary.
 • Organize efficient work schedules and meetings with own team for updates and functional training on a consistent basis.
 • Propose and contribute ideas to staff development program at all time.

-----------------------------------------------

 • Hướng dẫn, giám sát, khen thưởng và kỹ luật thành viên đội nhóm nếu cần thiết.
 • Tổ chức thời gian làm việc và hội họp hiệu quả với thành viên đội nhóm để cập nhật và đào tạo cho nhân viên.
 • Đề xuất và đóng góp ý kiến về các chương trình phát triển nhân sự.

Job Requirement

 • University Diploma with major in Hospitality Management is preferable.
 • Must have at least 2 years leadership experience in a fast paced hospitality/ health care environment.
 • Good people management skills, communication and listening skills.
 • Proven ability to lead a team and communicate efficiently, both verbally and in writing.
 • Must be flexible and adaptable.
 • Exceptional time management and organization skills.
 • Good in English, both speaking and writing.

----------------------------------------------

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan Quản lý Khách Sạn là một lợi thế.
 • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Nhà Hàng, Khách Sạn hoặc Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe.
 • Kỹ năng quản lý con người, kỹ năng giao tiếp và lắng nghe.
 • Có khả năng dẫn dắt đội nhóm và tương tác với nhóm hiệu quả cả về nói và viết.
 • Có khả năng linh động và thích ứng cao.
 • Quản lý thời gian và kỹ năng tổ chức tốt.
 • Thành thạo tiếng Anh cả viết lẫn nói.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

https://gamudaland.com.vn/Company size: 300-400
Established in 1995, Gamuda Land is the property development arm of Gamuda Berhad, one of the the leading engineering, construction and infrastructure...Detail

Senior Operation Executive

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts