About us

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

Employment Information

SENIOR PHP DEVELOPER (HTML5, LAVAREL)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry IT - Software
Experience 1 Years

Công ty TNHH Mytour Việt Nam

$ 12 Tr - 35 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Phần Mềm DTS Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi

Talent Trader Vietnam

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Ha Noi | Da Nang

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KAIYOU IT QUỐC TẾ

$ 22 Tr - 44 Tr VND

 • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 18 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 18 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VENESA

$ 10 Tr - 14 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi