About us

Công Ty TNHH Một Thành Viên Innovative Software Development

Employment Information

Senior QC

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 600 - 1.500 USD
Deadline to apply 31/08/2020
Industry IT - Software
Experience 2 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Truyền Thông Ngs

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Lampart

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Lampart

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Lampart

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

DatvietVAC Group Holdings

$ 18 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Lampart

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Floware Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH BEST Logistics Technology (Việt Nam)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

First Alliances

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại Sài Gòn (SMC)

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

HR Vietnam’s ESS Client

$ 14,3 Tr - 15,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh