Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  5 - 7 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  30/06/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

• Thực hiện công tác phỏng vấn, đánh giá, và chốt được bản chào ứng viên đúng yêu cầu của năng lực vi trí;

• Xây dưng năng lực đánh giá và tuyển dụng nhân sự phù hợp yêu cầu chất lượng nguồn lực hoạt động kinh doanh các bộ phận của VNDIRECT;

• Xây dựng chính sách tuyển dụng nhân sự và quy trình tuyển dụng đảm bảo trải nghiệm của ứng viên với VNDIRECT được thông suốt, tin cậy và minh bạch;

• Tổng hợp đánh giá nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng của VNDIRECT đáp ứng được yêu cầu của các trục kinh doanh và vận hành;

• Xây dựng hệ thống quản lý JDs - Khung năng lực vị trí và chỉ số đánh giá hiệu quả (PI) của từng vị trí.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học
- Ít nhất 06 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tuyển dụng/quản trị nhân sự, trong đó có 04 năm kinh nghiệm đánh giá tuyển dụng ứng viên.
- Có kinh nghiệm đánh giá và phỏng vấn ứng viên 
- Có khả năng kết nối, tương tác đội ngũ và làm việc nhóm, khả năng làm việc độc lập
-  Yêu thích công việc nhân sự và tương tác với con người
-  Có thái độ tích cực và chính trực trong công việc
- Tính kỷ luật, tự chủ, tự giác trong công việc

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback