language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

tocotocotea.com

Công ty CP TMDV Taco thành lập năm 2013 với một chuỗi các chi nhánh trà sữa với thương hiệu ’ TocoToco‘. Công ty luôn mong muốn mang tới cho khách... Detail

Senior Research Specialist

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Phối hợp lên kế hoạch tổng thể các hoạt động khảo sát và phân tích thị trường, khách hàng, dịch vụ

2. Điều phối tổ chức các hoạt động khảo sát và phân tích dữ liệu

3. Đánh giá và đề xuất các giải pháp dựa trên kết quả phân tích

4. Phối hợp với các bộ phận liên quan trên triển khai các giải pháp được duyệt

5. Đề xuất các kế hoạch, ý tưởng về sản phẩm-dịch vụ dựa trên hệ thống dữ liệu phân tích

6. Quản lý và phối hợp khai thác hệ thống dữ liệu

Phối hợp xây dựng chiến lược sản phẩm và định vị, chiến lược Thương hiệu

Các nhiệm vụ khác:

• Thực hiện các công việc khác theo phân công, yêu cầu của Business Development Manager

Job Requirement

Trách nhiệm:

* Chịu trách nhiệm trước Business Development Manager trong việc thực hiện các công việc được phân công.

* Phản ảnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện với Business Development Manager

Quyền hạn:

• Kết nối, phối hợp với các Phòng, cơ sở để thực hiện nhiệm vụ;

• Tham mưu cho Business Development Manager các giải pháp thực hiện kế hoạch

Tiêu chuẩn đánh giá công việc:

* Các chỉ tiêu:

- Hiệu quả truyền thông chương trình tiếp thị

- Năng lực phối hợp các bộ phận triển khai kế hoạch

More Information

 • Experience: 2 - 3 Years

Senior Research Specialist

Công ty CP TMDV Taco Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts