About us

Bosch Vietnam Co., Ltd.

Employment Information

Senior Shift Foreman - Production (Loopline)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 05/07/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive
Experience 2 - 3 Years

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Competitive

  • Dong Nai

AkzoNobel Vietnam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Dong Nai

Marigot Vietnam LLC

$ Competitive

  • Dong Nai

AkzoNobel Vietnam

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Dong Nai

SAMTEC VIETNAM COMPANY LIMITED

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty TNHH framas Korea Vina

$ Competitive

  • Dong Nai

Action Composites Hightech Industries

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty TNHH TaeYang Việt Nam Chi Nhánh Đồng Nai

$ Competitive

  • Dong Nai