About us

EDUCA CORPORATION

Employment Information

Senior UI-UX Design

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 800 - 1.200 USD
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Education /Training , IT - Software , Arts / Creative Design
Experience 2 - 3 Years

Công ty cổ phần Ichiba Việt Nam

$ 11 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

UrBox - Công ty Cổ phần Tiếp Thị Số Tô Quà

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY Silo Tech

$ Under 22 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Smartmove Việt Nam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐÒN BẨY SỐ

$ 12 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Sunshine

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

$ 14 Mil - 19 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần CANIFA

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ VelaCorp

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT

$ 22 Mil - 44 Mil VND

  • Ha Noi