Senior Warehouse Supervisor (Đà Nẵng)

NINJA VAN VIỆT NAM

Senior Warehouse Supervisor (Đà Nẵng)

NINJA VAN VIỆT NAM
 • Experience

  1 - 3 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  30/06/2020

Location

Da Nang

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Ensure all parties to performance in a coordinated manner that aligned the warehouse’s operation to Ninja Van’s vision and Expansion’s goals
 • (Đảm bảo các bộ phận phối hợp với các hoạt động của Kho, Tầm nhìn của Ninja Van và mục tiêu của Phòng mở rộng thị trường)
 • Ensure the optimal utilization of space through warehouse consolidation.
 • (Đảm bảo tối ưu không gian hoạt động của Kho)
 • Ensure the efficient and safe operation of all materials handling equipment.
 • (Đảm bảo sự hiệu quả và hoạt động an toàn của toàn bộ các thiết bị)
 • Ensure the accurate and timely preparation of reports regarding warehouse operations.
 • (Đảm bảo chuẩn bị kịp thời và chính xác các báo cáo về hoạt động của Kho)
 • Ensure stock rotate and stock accuracy.
 • (Đảm bảo xoay vòng hàng tồn kho)
 • Handle customer enquires/complaints in a professional manner and an excellent attitude.
 • (Xử lý khiếu nại của khách hàng chuyên nghiệp và thái độ tuyệt vời)
 • Create and maintain efficient information flow between all parties involved (suppliers, shipper, and internal departments)
 • (Tạo và duy trì nguồn thông tin hiệu quả giữa các bên: nhà cung cấp, khách hàng và bộ phận nội bộ)
 • Monitor operational and general business KPIs, ensuring they are met both in performance and costs manner.
 • (Giam sát các KPIs về vận hàng và kinh doanh, đảm bảo đáp ứng về cả hiệu suất và chi phí)
 • Review and support Expansion in all aspects of the warehouse operations and drive in any improvements in methods, procedures, and efficiency.
 • (Đánh giá và hỗ trợ bộ phận Mở Rộng Thị trường về các vấn đề liên quan đến vận hành của kho và thúc đẩy cải tiến về quy trình hiệu quả)
 • Ensure employees/suppliers/visitors to comply with Ninja Van standards of Safety and Security for warehouse operations and follow its regulation, instruction, compliance related to working safety.
 • (Đảm bảo nhân viên/nhà cung cấp/khách tuân thủ các tiêu chuẩn về An Toàn và Bảo Mật cho hoạt động của Kho và tuân thủ theo các quy trình, hướng dẫn, tuân thủ liên quan đến an toàn làm việc)
 • Ensure all assignments are met within the specific deliverables concerned
 • (Đảm bảo các nhiệm vụ được giao)
 • Provide proper feedback and follow up to arising issues
 • (Cung cấp các phản hồi thích hợp và theo dõi các vấn đề phát sinh).
 1. Reports (Báo Cáo):
 • Provide structural reports reflecting warehouse operations + costing to warehouse manager
 • (Cung cấp báo cáo cấu trúc phản ánh hoạt động của Kho và chi phí cho Quản lý Kho)
 • Provide any ad-hoc report related to reporting issues, updating task assigned, controlling cost as designated from warehouse manager
 • (Cung cấp các báo cáo phát sinh liên quan đến việc báo cáo, cập nhật việc được giao, quản lý chi phí được giao bởi Quản lý Kho).
 • Provide in-sighted feedback, constructive ideas, solutions that are backed with evidence, data to help improve overall performance, warehouse operation, committed SLA, SOP, Cost.
 • (Cung cấp thông tin phản hồi trực quan, xây dựng ý tưởng, giải pháp với bằng chứng, dữ liệu nhằm cải thiện hiệu quả, vận hành kho, cam kết SLA, SOP và Chi phí)

Job Requirement

 • University degree required, preferably in Business Administration or a related degree
 • (Tối thiểu tốt nghiệp đại học, ưu tiên ngành Quản trị kinh doanh)
 • Proven strong people management and problem-solving skills
 • (Kỹ năng quản lý con người và xử lý vấn đề)
 • Excellent communication/interpersonal skills
 • (Kỹ năng giao tiếp xuất sắc)
 • Excellent organizational and planning skills
 • (Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch xuất sắc)
 • Excellent analytical thinking and decision making
 • (Kỹ năng phân tích và đưa quyết định tuyệt vời).
 • Successful experience in budgeting and cost control principles
 • (Kinh nghiệm thành công trong việc quản lý và kiểm soát ngân sách và chi phí)
 • Good PC literacy (Word, Excel, Power Point etc…)
 • (Kĩ năng sử dụng máy tính (Word, Excel, Power Point, etc...)
 • Fluent in both spoken and written English is a plus
 • (Tiếng Anh giao tiếp thông thạo là một lợi thế

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Similar jobs

Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam tại Đà Nẵng

$ 5,5 Tr - 10 Tr VND

 • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Da Nang

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ 40 Tr - 45 Tr VND

 • Da Nang

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản CEN Sài Gòn

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Da Nang

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

$ Competitive

 • Da Nang

Annam Group

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Da Nang

Big C Việt Nam

$ Competitive

 • Da Nang

CÔNG TY CP TOÀN GIA PHÁT

$ Competitive

 • Da Nang

Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn

$ Competitive

 • Da Nang

Công ty TNHH Hải Li

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Da Nang

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

 • Da Nang
Feedback