language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Senior Web Tester

Speedlink Co.,LTD
Updated: 19/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

PURPOSE AND SCOPE

- Tham gia phát triển hệ thống ecommerce – logistics (hệ thống quản lý giao nhận vận chuyển phục vụ cho thương mại điện tử) cho Speedlink, đảm nhận công việc testing một trong các phần backend, frontend hoặc mobile theo yêu cầu của cấp trên.

- Có khả năng test function, test giao diện .

- Quản lý testcase theo quy trình phát triển phần mềm, yêu thích nghiên cứu các kỹ thuật test như Automation, Selenium.

Job Requirement

- Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin hoặc các ngành có liên quan.

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm.

- Thiết kế , phát triển và chạy các testcase trên các tính năng dựa theo tài liệu mô tả để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Viết báo cáo bug và các thống kê về chất lượng sản phẩm, quản lý bug trên redmine hoặc mantis.

- Giao tiếp trao đổi với team phát triển để tìm hướng giải quyết cho các lỗi của phần mềm.

- Xây dựng tài liệu quản lý việc test và phân tích.

- Đánh giá mức độ thay đổi của yêu cầu và ảnh hưởng đến các tính năng của hệ thống.

- Làm việc chủ động và hòa đồng.

- Liên tục cải tiến cách làm việc ngày càng sáng tạo hơn, tối ưu hơn

- Có kinh nghiệm quản lý team từ 1-2 member

- Có khả năng lên kế hoạch, định hướng phát triển cho mảng QC

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Speedlink Co.,LTD

www.itlvn.com
Indo Trans Logistics (ITL) is dedicated to the goal of being the premier regional solutions provider for integrated Logistics, Freight & transports...Detail

Senior Web Tester

Speedlink Co.,LTD

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts