language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Setup Team Leader / Trưởng Nhóm Cài Đặt Máy

SCHAEFFLER VIETNAM CO., LTD
Updated: 09/11/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Set-up time should be kept on target.
 • Standard cycle time should be kept to achieve productivity target and setup team leader should be actively kick-of and strongly promote for the activities of cycle time reduction.
 • Make plan and budgeting for yearly Set up time reduction.
 • Assignment, arranging shift work for the setters

------------------------------------------------------

 • Cài đặt máy
 • Giữ chu kỳ máy tiêu chuẩn để đạt được mục tiêu năng xuất và chủ động thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giảm chu kỳ máy
 • Lập chương trình và ngân sách cho hoạt động cải tiến thời gian cài đặt máy hằng năm
 • Phân công, sắp xếp công việc đi ca cho nhân viên cài đặt máy

Job Requirement

 • Background in Mechanical Engineering
 • Knowledge: Solid technical knowledge about production technology and machine.
 • Can communicate by English

--------------------------------------------------

 • Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí
 • Kiến thức: có kiến thức kỹ thuật vững chắc về công nghệ sản xuất và máy móc
 • Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

SCHAEFFLER VIETNAM CO., LTD

http://www.schaeffler.vn
The Schaeffler Group is a leading German manufacturer of rolling bearings and linear products worldwide as well as a renowned supplier to the automotive...Detail

Setup Team Leader / Trưởng Nhóm Cài Đặt Máy

SCHAEFFLER VIETNAM CO., LTD

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts