language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[ Shell Lầm Đồng] Sales Supervisor/ Giám sát bán hàng

Talentnet Corporation
Updated: 23/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Quản lý khu vực sau: Lâm Đồng


1. Cao Cấp bán cho nhà bán lẻ, Số lượng bán ra cho người tiêu dùng, Số lượng Cao Cấp và Thâm nhập bán đến người tiêu dùng

2. Quản lý nhân viên bán hàng của nhà phân phối để phân bổ Mục tiêu KPIs bán hàng hàng ngày

3. Thực hiện các hoạt động on-boarding và terminated với nhà phân phối.

4. Thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm, bao gồm cả đánh giá năng lực của nhà phân phối.

5. Xác định nhu cầu đào tạo và huấn luyện, tạo động lực và phát triển lực lượng bán hàng của Nhà phân phối thông qua việc triển khai Nhà Phân Phối Kinh Doanh Xuất Sắc mang lại hiệu quả bền vững và cung cấp hỗ trợ phù hợp.

6. Chăm sóc và theo dõi khác hàng của nhà phân phối hằng ngày bằng cách tham gia tất cả các chức năng hỗ trợ trong Shell điều mà có thể giúp thực hiện lời hứa của khách hàng.

7. Phát triển và duy trì các hoạt động quản lý gắn kết với các nhà phân phối để đạt được KPI gián tiếp, như: độ bao phủ, thâm nhập, thông lượng / số lượng, Mục tiêu được giao, ...

8. Xác định CVPs phù hợp với nhu cầu của khách hàng thông qua việc trình bày sản phẩm và dịch vụ phù hợp

9. Thực hiện việc định giá các chính sách giá và thủ tục liên quan để thực hiện các giao dịch kinh doanh cùng có lợi và hướng đến giá trị với khách hàng.

10. Thể hiện các quy tắc và văn hóa của Shell

Job Requirement

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ngành hóa dầu hoặc FMCG (sales trên 5 năm)

Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống lẻ

Kỹ năng bán hàng, phân tích, lãnh đạo đội nhóm

Kỹ nẵng giải quyết vấn đề

Sử dụng vi tính thành thạo

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: Unlimited
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Talentnet Corporation

Since it was formed in late 2007 from the Human Resource Services team of PricewaterhouseCoopers, Talentnet has grown significantly to become a...Detail

Similar jobs

[ Shell Lầm Đồng] Sales Supervisor/ Giám sát bán hàng

Talentnet Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Talentnet Corporation

Employment Information

[ Shell Lầm Đồng] Sales Supervisor/ Giám sát bán hàng

Location

Lam Dong