language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Sinh viên mới/ sắp tốt nghiệp chuyên ngành điện

Taihan Vina
Updated: 20/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Được hướng dẫn/đào tạo để thực hiện các công việc sau

 • Tư vấn kỹ thuật cho khách hàng;
 • Đề nghị cải tiến quy trình;
 • Sử dụng các chương trình hỗ trợ kỹ thuật thiết kế hoặc phần mềm thiết kế hoặc thiết bị để thực thi nhiệm vụ thiết kế sản phẩm;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công việc liên quan theo phân công và hướng dẫn của trưởng bộ phận.
 • Nơi làm việc: Nhà máy tại KCN Long Thành (có xe đưa rước từ Hàng Xanh và Biên Hòa)

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Điện

 • Sử dụng được phần mềm thiết kế như AutoCAD ...và các ứng dụng văn phòng;

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;

 • Khả năng làm việc độc lập và hoàn thành công việc đúng hạn;

 • Có thể giao tiếp viết, đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh là một lợi thế;

 • Tinh thần sẵn sàng vì công việc.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Taihan Vina

www.taihancable.com.vnCompany size: 500
TAIHAN ELECTRIC WIRE was born in 1955. Since that time, we have never looked back and have always done our utmost to support industry in the areas of...Detail

Similar jobs

Sinh viên mới/ sắp tốt nghiệp chuyên ngành điện

Taihan Vina

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts