language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Site Admin

Công ty TNHH TODA Việt Nam
Updated: 20/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

- Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến công trường.

- Quản lí chi phí, lập báo cáo theo dõi thu chi.

- Kiểm soát, mua văn phòng phẩm, trang thiết bị.

- Theo dõi, làm yêu cầu thanh toán cho các thầu phụ, nhà cung cấp.

- Thu thập hóa đơn chứng từ liên quan đến công trường và gửi cho bộ phận kế toán.

- Chuẩn bị, soạn thảo, quản lí, lưu trữ các hồ sơ chứng từ, sổ sách của công trường.

- Các công việc khác liên quan đến bộ phận công trường mà cấp trên yêu cầu.

Job Requirement

- Sinh viên mới tốt nghiệp.

- Tiếng anh giao tiếp.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Vui vẻ, hòa đồng.

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 20 - 24
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH TODA Việt Nam

People who applied to this job also applied to:

Site Admin

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts