language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Site Admin

HRnavi Joint Stock Company
Updated: 17/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Employee Shuttle Service
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Triển khai và báo cáo việc thực hiện nội qui về thời gian, tác phong làm việc của nhân sự trên công trường.
Cập nhật, quản lý hệ thống lưu trữ & phân phối hồ sơ, tài liệu.
Quản lý và cập nhật chứng từ xuất – nhập vật tư.
Tổng hợp tài chính về chi phí văn phòng, hiệu quả sử dụng.
Kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, thiết bị lắp đặt cho công trình.
Tổng hợp các giấy tờ liên quan đến nghiệm thu công trình và thực hiện công tác nghiệm thu công trình với các thầu phụ và chủ đầu tư.

Job Requirement

Tiếng Anh sử dụng tốt trong công việc
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Thư ký Công trình
Có khả năng làm việc độc lập và sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết
Sử dụng thành thạo Microsoft Office
Khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt

More Information

  • Degree: College
  • Age: 22 - 30
  • Job type : Permanent

Company Overview

HRnavi Joint Stock Company

http://hrnavi.com/
HRnavi is the recruitment support service of iGlocal Resource which has at its core a focus on local talent. As an affiliated group member with the...Detail

People who applied to this job also applied to:

Site Admin

HRnavi Joint Stock Company

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts