language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Site Supervisor

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)
Updated: 10/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Control of work execution in accordance to time, safety and quality requirement.

Kiểm soát việc thực hiện công việc theo thời gian, an toàn và yêu cầu chất lượng.

2. Planning for daily construction operations.

Lập kế hoạch cho hoạt động công việc hàng ngày.

3. Monitor progress and determine action to mitigate delays and obstruction.

Giám sát tiến trình xác định hành động để giảm thiểu sự chậm trễ trở ngại.

4. Checking of work quality at all stages.

Kiểm tra chất lượng công việc ở tất cả các giai đoạn.

5. Maintain daily work record for submission to Section Head.

Lưu giữ hồ sơ công việc hàng ngày để nộp cho Trưởng bộ phận.

6. Liaises with plant division and Foreman on plant requirement and condition.

Liên hệ với phòng cây xanh và và Quản đốc về yêu cầu và tình trạng cây xanh khi có yêu cầu.

7. Arrangement for resources and plant for day to day work.

Bố trí nguồn lực và cây xanh cho công việc thường nhật.

8. Arrangement for necessary inspection by client at every stage of work.

Sắp xếp để khách hàng có cuộc kiểm tra cần thiết ở mỗi giai đoạn thi công.

9. Provide relevant information and reports to immediate superior regularly. Eg: daily and weekly reports.

Cung cấp thông tin có liên quan và thường xuyên báo cáo cho cấp trên. Ví dụ: báo cáo ngày, tuần.

10. Monitor defects rectification work.

Theo dõi công tác thi công bảo hành.

11. Liaise with house owner for handing over of building.

Liên hệ với chủ nhà về việc giao nhà.

12. Any other duties that may be assigned time to time by the Management.

Các nhiệm vụ khác được Ban Giám Đốc phân công tùy thời điểm.

Job Requirement

Qualifications : Certificate or Diploma or Degree in Civil and Construction Engineering/ Mechanical and Electricity/ Architectual/ Landscape or Horticulture.
Bằng cấp : Bằng Kỹ sư xây dựng hay bằng cấp tương đương có liên quan.
Experience : Minimum 03 years working experience.
Kinh nghiệm : Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc.
Specific skills / abilities : Good leadership and supervisory skills. 
Kỹ năng : Giỏi về lãnh đạo và kỹ năng giám sát.
Personal qualities :  Work independently with minimum supervisor.
Phẩm chất : Làm việc độc lập.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

http://celadoncity.vn/Company size: 300-400
Established in 1995, Gamuda Land is the property development arm of Gamuda Berhad, one of the the leading engineering, construction and infrastructure...Detail

People who applied to this job also applied to:

Site Supervisor

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts