language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

SMT Manufacturing Supervisor

Wistron NeWeb Corporation
Updated: 13/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1.Phụ trách đào tạo và triển khai công việc cho công nhân ( 5S,ESD,ký luật àm việc)
2. Quản lý công việc hàng ngày và sắp xếp điều chỉnh công nhân
3.Xác nhận tiến độ sản xuất và thành tích năng suất tại chỗ, theo dõi chất lượng, cải tiến
4.Xử lý công việc hàng ngày với công đoạn trước và sau
5.Kiểm tra nội bộ và bên ngoài,Thúc đẩy cải tiến thiếu xót (Khách hàng,QA, nội bộ )

------------

1、生产部人员培训工作开展(专业、5S、ESD、工作纪律..)
2、生产部管辖人员日常工作、人员调度按排
3、生产排程确认及现场生产力达成、品质追踪、改善
4、与前后端工作单位日常工作事务的处理、开展
5、内外部稽核、缺失改善推动(客户、QA、内部)

Job Requirement

Học vấn: Đại học trở lên
Kinh nghiệm 2 năm trở lên
1、Thành thạo lưu trình SMT&DIP
2、CÓ kinh nghiệm quản lý nhân viên OP tại công trường 
3、Có kiến thức căn bản về quản lý nguyên vật liệu.
4、Có kinh nghiệm quản lý 100 người trở lên
Ngôn ngữ: Tiếng Trung bắt buộc

-----------------

學歷:大专及以上
年資:2年以上
經歷:1、熟悉SMT&DIP制程
2、有OP人员现场管理经验
3、有基本的物料管理概念
4、有过100人以上规模的管理经验
語言:中文&越文

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Wistron NeWeb Corporation

Company size: 100-499
Được thành lập vào năm 1996, WISTRON NEWEB CORPORATION (WNC) chuyên về thiết kế, phát triển và sản xuất các sản phẩm truyền thông không dây, cung cấp cho...Detail

SMT Manufacturing Supervisor

Wistron NeWeb Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts