language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

2B Talent Company

SMT Process Engineer - Tiếng Trung

2B Talent Company
Updated: 27/03/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup

Job Description

1. 工艺分析与优化:根据产品特性,工艺技术要求,进行产品工艺分析与优化/ Phân tích và tối ưu hóa quy trình: Theo đặc điểm sản phẩm, yêu cầu công nghệ quy trình, phân tích và tối ưu hóa quy trình sản phẩm

2. 不良品分析与改善(FAE)/ Phân tích và cải tiến sản phẩm bị lỗi (FAE)

福利套餐/Benefit package

· 薪金/Lương: 12,000,000 VND – 20,000,000 VND

· 报告/Báo cáo: Chủ quản kỹ thuật

· 奖金Thưởng: 第13个月的薪水,旅行津贴,住房津贴/salary of 13th month, travel allowance, housing allowance

· 每月奖金/Thưởng hàng tháng/ Monthly bonus

· /旅行机会/Cơ hội đi du lịch/Travel opportunity.

· 额外保险利益/Phúc lợi bảo hiểm cộng thêm/ Health insurance premium

Job Requirement

1. 大专以上学历,具有制程工艺(PE)经验/ Trình độ cao đẳng trở lên và có kinh nghiệm quy trình công nghệ

2. 如果有中文优势更好/ Biết tiếng Trung là lợi thế

More Information

  • Degree: College
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

2B Talent Company

https://2btalent.net/Company size: 30
2B Talent  provides professional HR solutions. We are focus on the areas of Recruitment high-level position & expat candidates. Relocation...Detail

SMT Process Engineer - Tiếng Trung

2B Talent Company

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

2B Talent Company

Employment Information

SMT Process Engineer - Tiếng Trung

Location