About us

Công ty TNHH Thế Giới Điện Giải

Employment Information

Social Content – Content Website

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Marketing , Online Marketing , Advertising / PR / Communications

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 2 Tr - 3 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Onpoint

$ 3,4 Tr - 3,4 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ YOBE 365 VIỆT NAM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ YOBE 365 VIỆT NAM

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Immica

$ 10 Tr - 14 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DM&C

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Di Trú Alexander Và Cộng Sự

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Dr Huy Clinic

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG TSP VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh