About us

Công Ty TNHH Đông Dương Sài Gòn

Employment Information

Software Developer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 - 3 Years

AAA Assurance Corporation

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

AAA Assurance Corporation

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

DatvietVAC Group Holdings

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Viet Thai International

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Phát Triển Khoa Học Công Nghệ Vi Na (VINA CHG)

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MTV Tin Học Á Đông Vi Na

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Floware Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

POPS Worldwide

$ Competitive

 • Ho Chi Minh