language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Software Engineering (Java/C++/Python)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông
Updated: 23/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm.

Job Requirement

- Thành thạo ít nhất 1 trong các ngôn ngữ lập trình sau: C/C++, Python, Java...

- Có khả năng làm việc với SQL Database

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các dự án lớn, đã từng làm Teamleader/Project Manager

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

www.elcom.com.vnCompany size: 500
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM) là một trong những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam cung cấp các sản phẩm phần mềm...Detail
Job tags / Skills: lập trình viên php

Software Engineering (Java/C++/Python)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts