About us

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Employment Information

[SƠN TÂY - Hà Nội] Chuyên viên hoạch định tài chính - Kênh Liên Kết Ngân hàng VPBank Retail

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,400,000 - 10,400,000 VND
Deadline to apply 30/09/2020
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Insurance
Experience 1 - 2 Years

Location

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 10,4 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 10,4 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh

$ 11 Tr - 21 Tr VND

 • Ha Noi

The Gallerie by Prudential

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi