About us

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Employment Information

[SƠN TÂY - Hà Nội] Chuyên viên hoạch định tài chính - Kênh Liên Kết Ngân hàng VPBank Retail

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,400,000 - 10,400,000 VND
Deadline to apply 10/12/2020
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Insurance

Location

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Phong | Hai Duong

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi