language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty TNHH Phát Triển Nam Hội An

SQEW Engineer

Công Ty TNHH Phát Triển Nam Hội An
Updated: 15/04/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Employee Shuttle Service
  • Uniform
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

1. TO ASSIST THE MANAGER, QA/QC

Hỗ trợ Quản lý, QA/QC

- To establish, implement and maintain a Quality System for the Project

Thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm tra chất lượng cho dự án.

- To implement, report, and follow up the Inspection and Audit on PM Team, Contractors, consultants and suppliers.

Thực hiện, báo cáo và theo dõi việc thanh tra và kiếm toán bộ phận Quản lý dự án, các hợp đồng, bên tư vấn và nhà cung cấp

- To administer and manage the Non-Conformance Reports.

Kiểm soát và quản lý các báo cáo không phù hợp

- To supervise and report all on-site and off-site activities for QA/QC.

Giám sát và báo cáo về hoạt động QA/QC cả trong và ngoài công trường

- To coordinate with PM Team, contractors, consultants, and third-parties Inspectors for daily QA tasks.

Phối hợp với bộ phận Quản lý dự án, các nhà thầu, bên tư vấn, thanh tra viên của bên thứ 3 về các nhiệm vụ QA hàng ngày

- To coordinate all submission with PM team, Contractors, Consultants and third-parties Inspectors.

Phối hợp với những yêu cầu của bộ phận quản lý dự án, nhà thầu, bên tư vấn và thanh tra của bên thứ 3.

- Implement the QA/QC management systems at site.

Triển khai cả hệ thống quản lý QA/QC tại công trường.

- Provides leadership training to the quality control team and ensures compliance to quality norms on construction sites with respect to mechanical, plumbing, fire protection system, building management system and electrical disciplines.

Đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho nhóm quản lý chất lượng và cần đảm bảo tuân thủ các tiêu chí chất lượng tại công trường, đặc biệt liên quan tới cơ khí, hệ thống bơm, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống quản lý tòa nhà và các quy tắc của hệ thống điện

2. QUALITY RECORDS

Các bản ghi chép về chất lượng

- Ensures that required quality records and documents are properly prepared and maintained.

Phải đảm bảo các bản ghi chép chất lượng và tài liệu cần được chuẩn bị và lưu giữ đầy đủ.

- Control all nonconformance reports and undertake remedial action.

Kiểm soát tất cả các báo cáo không phù hợp và tìm cách khắc phục

- Coordinate and communicate with the team regarding quality issues.

Phối hợp và làm việc với bộ phận về các vấn đề chất lượng

Job Requirement

1. EDUCATION AND EXPERIENCE

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1.1   Educational qualifications

Trình độ học vấn

- Must be a graduated and licensed of Civil, Mechanical or Electrical Engineering Degree

Tốt nghiệp và có chứng chỉ về xây dựng cơ bản, cơ khí hoặc bằng kỹ sư điện.

1.2 Work experience

Kinh nghiệm làm việc

- 3-5 years’ experience in Operations & Maintenance of facilities and casinos including water treatment, sludge treatment, disposal of waste water and sewerage system.

Có kinh nghiệm từ 3-5 năm trong lĩnh vực Xây dựng và bảo trì Cơ sở vật chất và Casino, bao gồm cả việc xử lý nguồn nước, xử lý thải, xử lý nước thải và hệ thống thoát nước.

1.3 Skills competencies

Kỹ năng khác

- Good technical knowledge in mechanical engineering.

Có hiểu biết tốt về cơ khí

- Good working knowledge of Clean Water, Water Treatment, Sludge Treatment, Waste Water and Sewerage System and their maintenance requirements. Good leadership and able to make sound decision and perform other duties when required.

Có hiểu biết về nguồn nước sạch, nước thải, chất thải, xử lý nước thải và hệ thống thoát nước là yêu cầu cần thiết. Có khả năng lãnh đạo và ra những quyết định nhanh, chính xác  khi có yêu cầu.

- Good problem-solving skills, hands on approach and attention to details.

Có khả năng xử lý sự việc, có khả năng tiếp cận và để ý cả những tiểu tiết.

1.4  Languages

Ngôn ngữ

- Proficiency in Vietnamese is a must, English speaking is an advantage

Thành thạo ngôn ngữ tiếng Việt, có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh là lợi thế

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Phát Triển Nam Hội An

hoiana.comCompany size: 100-4000
Hoi An South Development Project is located in Thang Binh and Duy Xuyen District, Quang Nam Province. The Project includes nearly 1,000 hectares with total...Detail

SQEW Engineer

Công Ty TNHH Phát Triển Nam Hội An

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts