language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

STP Operator Technician/Kỹ thuật viên vận hành nhà máy

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)
Updated: 10/10/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Operate and maintain sewage treatment plant.

Vận hành và bảo trì nhà máy xử lý nước thải.

2. Operate MCC control panel and SCADA system, inverter.

Vận hành tủ điều khiển MCC và hệ thống SCADA, biến tần.

3. Monitoring inlet and outlet waste to ensure waste water outlet meet standard requirement.

Theo dõi chất lượng nước đầu vào và đầu ra để đảm bảo chất lượng nước thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn theo quy định pháp luật.

4. Take sample and perform test relative parameter for operate domestic STP.

Lấy mẫu và thử nghiệm các thông số liên quan cho vận hành nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt.

5. Participate in the operation and monitoring of chemical bulk storage tanks, such as making periodic inspections and tests as required, monitoring leakage containment devices.

Tham gia vào việc vận hành, theo dõi, giám sát các bồn chứa hóa chất, theo dõi cảnh báo rò rỉ.

6. Daily, weekly, monthly record and report operation parameter of system.

Ghi nhận các thông số vận hành và báo cáo hang ngày, hang tuần, hàng tháng.

7. Work overtime & night shift required.

Làm việc ngoài giờ & ca đêm nếu có yêu cầu.

8. Liaise with the various other departments working in the areas on issues with the aim of achieving timely completion.

Kết hợp với các kỹ sư/giám sát khác để giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài công trình để hoàn thành mục tiêu chung.

9. Comply and adhere to all matters pertaining to quality, safety, health, environment related to the job scope ISO 9001 in work place as required by the company.

Tuân thủ nghiêm các vấn đề liên quan đến chất lượng, an toàn lao động, sức khỏe, môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong phạm vi nơi làm việc theo yêu cầu của công ty.

10. Optimize operation to save cost and reduce waste cost

Tối ưu hóa việc vận hành nhằm giảm hao phí và tiết kiệm chi phí.

11. Any other duites that may be assigned time to time by the Management.

Các nhiệm vụ khác được quản lý phân công tùy thời điểm

Job Requirement

Qualifications : College graduate in Environment engineering or revelant.
Bằng cấp : Kỹ sư Cao đẳng môi trường hoặc bằng cấp có liên quan.
Experience : Minimum 02 years experience.
Kinh nghiệm : Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc.
Specific skills / abilities : Good communication and trouble shooting.
Kỹ năng : Giỏi về giao tiếp và xử lý sự cố.
Personal qualities : Work independently with minium supervisor.
Phẩm chất : Làm việc độc lập.

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

http://celadoncity.vn/Company size: 300-400
Established in 1995, Gamuda Land is the property development arm of Gamuda Berhad, one of the the leading engineering, construction and infrastructure...Detail

People who applied to this job also applied to:

STP Operator Technician/Kỹ thuật viên vận hành nhà máy

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts