About us

Openasia Group

Employment Information

STS - Lập trình viên Android

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 12/09/2020
Industry IT - Software

Location

Openasia Group

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Openasia Group

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Imedia

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty cổ phần truyền thông Sông Sáng

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Imedia

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hồ Gươm

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Quảng Ích

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VENESA

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ha Noi