About us

Openasia Group

Employment Information

[STS] Lập trình viên Java

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/07/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network

Location

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần CyberLotus

$ Over 10 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK

$ 10 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK

$ 10 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN D.PAY

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 11 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi