About us

Lawrence S.Ting School

Employment Information

Student Activity Development Staff - Nhân Viên Phát Triển Hoạt Động Học Sinh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/05/2020
Industry Education /Training
Experience 0 - 1 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Sài Gòn Xanh

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Digimall

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Cty TNHH 3D Smart Solutions

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 12 Tr - 16 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Kiều hối Đông Á

$ 8 Tr - 11 Tr VND

 • Ho Chi Minh