About us

Cty Cổ Phần Phim Studio68

Employment Information

Studio68 - Thực tập sinh Marketing

Job level Student / Internship
Salary $ 2,000,000 - 3,000,000 VND
Deadline to apply 18/12/2020
Industry Marketing , Entertainment , Entry Level / Internship

OBAGI MEDICAL VIỆT NAM

$ 2 Tr - 3 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Resorts International Viet Nam

$ 2 Tr - 5 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Khoa Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Luzu

$ Over 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Vườn Trái Cửu Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 2 Tr - 6 Tr VND

  • Ho Chi Minh

KOVA Trading – KOVA Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC

$ 1 Tr - 1,2 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vietpearl

$ 1 Tr - 3 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Vườn Trái Cửu Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh