About us

Kangaroo Chi nhánh Miền Trung

Employment Information

Sup Ngành Hàng Điện Lạnh Tại Bình Định

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Over 12,000,000 VND
Deadline to apply 07/02/2021
Industry Sales / Business Development , Household / Personal Care , Electrical / Electronics

Location

Binh Dinh

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Dinh

Viet Thai International

$ Competitive

  • Binh Dinh

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Binh Dinh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Dinh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Dinh | Quang Ngai

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Dinh | Quang Ngai

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Dinh | Quang Ngai

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Dinh | Quang Ngai

Cargill Vietnam

$ Competitive

  • Binh Dinh

Cargill Vietnam

$ Competitive

  • Binh Dinh